اخذ گواهی دانش بنیان در سال 1397

 شرکت فرادید ارتباط فاوا در تاریخ 22 فروردین 1397 به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست.

حوزه های فعالیت شرکت :

1- بینایی ماشین

2- هوش مصنوعی

3- پردازش زبان طبیعی

4- یادگیری عمیق

5- پردازش توزیع شده


به ما بپیوندید
Follow Us