قابلیت های سامانه پاسبان

تشخیص و تعقیب خودرو

تشخیص و خواندن پلاک خودرو : انواع پلاک های جدید

تشخیص نوع آب و هوا : خوب بارانی و برفی

تشخیص اتوماتیک جاده

تشخیص مدل و برند خودرو : ۲۱۳ مدل معمول در ایران

تشخیص رنگ خودرو : ۱۲ رنگ مختلف

تشخیص و تعقیب انسان

دسته بندی خودروها به سواری اتوبوس کامیون و موتور

 


به ما بپیوندید
Follow Us