فیلم پرداز

فیلم پرداز یک موتور یادگیری عمیق بر روی ویدئو می باشد. این موتور قابلیت پردازش دوربین های آی پی را دارا می باشد و با شروع پردازش ویدئو وقایع رخ داده شده در ویدئو را به صورت آنی برای کاربر ارسال می کند. این موتور قابلیت نصب بر روی کلاستر را نیز دارا می باشد.

carnition.com


به ما بپیوندید
Follow Us