عکس پرداز

 عکس پرداز یک موتور قدرتمند بینایی ماشین مبتنی بر یادگیری عمیق می باشد. این موتور در ورودی خود یک تصویر گرفته و روی آن پردازش های دلخواه را انجام می دهد و نتایج را به صورت آنی بازمی گرداند. این موتور قابلیت پردازش تصاویر به صورت توزیع شده و نصب بر روی چندین کامپیوتر را دارا می باشد.

carnition.com

 


به ما بپیوندید
Follow Us