دعوت به همکاری

((دعوت به همکاری جهت کار نیمه وقت دانشجویی))

 شرایط احراز : آشنایی نسبی با کامپیوتر
شرح عملکرد : تشخیص چشمی پلاک و ماشین در تصاویر مطابق با فایل های نمونه


دریافت فایل های نمونه :


به ما بپیوندید
Follow Us