برگزاری مانور تشخیص دود و آتش برای محیط زیست استان ایلام

 برگزاری مانور موفقیت آمیز تشخیص شعله های دود و آتش توسط آنالیز تصاویر ویدیویی، بنا به سفارش محیط زیست استان ایلام با حضورمسئولین ومدیران استان  


به ما بپیوندید
Follow Us