تماس با ما
Contact us
 

Faraadid Co.

No 5,SavojiNia ALY.,
Pakestan St., Shahid Beheshti St.,
TEHRAN, IRAN.
Phone: +98 21 42070000
Fax:+98 21 88 30 60 36
Mail: vision@son.ir
Website:www.Faraadid.com


آدرس پستی: تهران، خرمشهر(آپادانا)، خیابان عرب علی، کوچه ششم، پلاک43
آدرس سایت: www.faraadid.com
آدرس الکترونیکی: info@faraadid.com
تلفن: 88520283 (98+)
فکس: 88520284 (98+)


ارسال به:
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
  
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment:
 
به ما بپیوندید
Follow Us